E-mail : gradeup@gradeup.sk

  Telefónne číslo : +421 905 637 688

Kontaktná adresa :
Na Pasienku 44
 900 25 Chorvátsky Grob
časť Čierna Voda