Servisné práce osobných motorových vozidielKONTAKT:

email: gradeup@gradeup.sk mobil: +421 905 637 688

Kontaktna adresa:
Na Pasienku 44, 900 25 Chorvátsky Grob, časť Čierna Voda
CENNÍK:

Stiahnite si prosím dokument cennik-grade-up.doc.Grade Up s.r.o.

so sídlom : Žarnovická 3, 831 06 Bratislava
Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava, č.ú.: 2623084182/1100
Spoločnosť zapísana Okresným súdom Bratislava I, vložka č.37542/B